• /¸disri´pɛə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng ọp ẹp, tình trạng hư nát (vì thiếu tu sửa)
  to be in disrepair
  ọp ẹp, hư nát

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đổ nát
  sự hư nát

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  good , unbroken

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X