• /dis´sə:vis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm hại, sự báo hại; sự chơi khăm, sự chơi xỏ
  to do somebody a disservice
  báo hại ai; chơi khăm ai một vố


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X