• /¸dɔktri´nɛə/

  Thông dụng

  Cách viết khác doctrinarian

  Danh từ

  Nhà lý luận cố chấp

  Tính từ

  Hay lý luận cố chấp; giáo điều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X