• /ə'kauntiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thanh toán, sự tính toán (tiền nong, sổ sách)
  Sự giải thích
  there is no accounting for his behaviour
  không thể nào giải thích được thái độ đối xử của hắn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  công tác kế toán

  Kỹ thuật chung

  kế toán
  accounting code
  mã kế toán
  accounting code number
  số mã kế toán
  accounting computer
  máy tính kế toán
  accounting device
  thiết bị kế toán
  accounting documents
  tài liệu kế toán
  accounting entry
  mục nhập kế toán
  accounting exchange rate
  hối suất kế toán
  accounting file
  tệp kế toán
  accounting file
  tập tin kế toán
  accounting level
  mức kế toán
  accounting machine
  máy kế toán
  accounting management
  sự quản trị kế toán
  accounting package
  gói chương trình kế toán
  accounting period
  chu kỳ kế toán
  accounting position
  chức vụ kế toán
  accounting rate
  mức kế toán
  accounting rate
  suất kế toán
  accounting records
  hồ sơ kế toán
  accounting routine
  chương trình phụ kế toán
  accounting software
  phần mềm kế toán
  accounting system
  hệ thống kế toán
  alphanumeric accounting machine
  máy kế toán chữ số
  EAM (electricalaccounting machine)
  máy kế toán điện
  electric accounting machine (EAM)
  máy kế toán điện
  electronic accounting machine
  máy kế toán điện tử
  financial and accounting department
  ban kế toán tài vụ
  keyboard accounting machine
  máy kế toán phím
  numerical accounting machine
  máy kế toán bằng số
  sự thanh toán
  sự tính toán
  analysis accounting for creep
  sự tính toán có xét đến rão
  network session accounting (NSA)
  sự tính toán giao tiếp mạng
  NSA (network session accounting)
  sự tính toán giao tiếp mạng

  Kinh tế

  nghề kế toán
  accounting ethics
  đạo đức nghề kế toán

  Chứng khoán

  Kế toán

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X