• /´dɔdə/

  Thông dụng

  Danh từ
  (thực vật học) dây tơ hồng
  Nội động từ
  Run run, run lẫy bẫy
  Lẫy bẫy, lập cập; đi không vững, đứng không vững
  to dodder along
  đi lẫy bẫy, đi lập cập
  hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X