• /´dainəsti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Triều đại, triều vua
  brilliant dynasties in the Vietnamese history
  những triều đại vẻ vang trong lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  triều đại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X