• /rɛlm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vương quốc
  (nghĩa bóng) lĩnh vực, địa hạt
  the realm of imagination
  lĩnh vực tưởng tượng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lĩnh vực, vùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X