• /də´miniən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyền, quyền thế, quyền lực, quyền thống trị, quyền chi phối
  to be under the dominion of...
  dưới quyền của..., dưới quyền thống trị của...
  to hold dominion over...
  thống trị... đặt... dưới quyền, bắt... phải lệ thuộc
  Lãnh địa (phong kiến)
  Thuộc địa, lãnh thổ tự trị trong Khối liên hiệp Anh
  the Portuguese dominions
  những thuộc địa Bồ-đào-nha
  Dominion of Canada
  nước tự trị Ca-na-đa (tự trị từ sau 1867)
  (pháp lý) quyền chiếm hữu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X