• /i´gri:dʒəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quá xá, đại, chí
  egregious error
  sai lầm quá xá
  an egregious idiot
  người chí ngu
  (từ cổ,nghĩa cổ) tuyệt vời, xuất sắc

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  little , minor , secondary , slight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X