• (đổi hướng từ Ejaculating)
  /i´dʒækju¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thốt ra, văng ra (lời...)
  (sinh vật học) phóng (tinh dịch...)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X