• /spə:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắn ra, sự phun vọt ra, sự tuôn trào
  the water came out with a spurt
  nước phụt ra thành tia
  Sự bộc phát (về tốc độ, sự cố gắng, hoạt động..)
  make a spurt for the line
  bứt nhanh về đích

  Ngoại động từ

  Phun, bắn vọt (chất lỏng, ngọn lửa..)
  the wound was spurting blood
  vết thương đang toé máu

  Nội động từ

  ( + out) ( from something) bắn vọt ra, phun ra (chất lỏng, ngọn lửa)
  water spurting from a broken pipe
  nước phọt ra từ một ống dẫn nước bị vỡ
  Bất ngờ tăng tốc độ, nỗ lực (trong cuộc đua, cuộc thi..)
  the runner spurted as he approached the line
  đấu thủ chạy tăng tốc độ khi về gần vạch đích

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đột bằng phun tia
  tía

  Kỹ thuật chung

  dòng
  lỗ soi
  phun mạnh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  continuity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X