• /i´lektrou¸moutiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Điện động
  electromotive force
  lực điện động

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điện động

  Kỹ thuật chung

  điện động
  AC electromotive force
  lực điện động AC
  AC electromotive force
  sức điện động AC
  back electromotive force
  lực phản điện động
  back electromotive force
  suất phản điện động
  back electromotive force
  sức phản điện động
  back electromotive force (bemf)
  lực điện động phía sau
  back electromotive force (bemf)
  sức phản điện động
  contact electromotive force
  sức điện động tiếp xúc
  counter electromotive force (cemf)
  năng lượng phản điện động
  counter electromotive force (cemf)
  lực phản điện động
  counter electromotive force (cemf)
  sức phản điện động
  counter-electromotive force
  sức phản điện động
  direct electromotive force
  sức điện động một chiều
  effective electromotive force
  lực điện động hiệu dụng
  effective electromotive force
  sức điện động hiệu dụng
  electromotive force
  lực điện động
  electromotive force
  sức điện động
  electromotive force
  thế điện động
  Electromotive force (EMF)
  lực điện động
  electromotive force (EMF)
  sức điện động
  elementary electromotive force
  sức điện động sơ khởi
  EMF (electromotiveforce)
  lực điện động
  EMF (electromotiveforce)
  sức điện động
  impressed electromotive force
  lực điện động đặt vào
  induced electromotive force
  sức điện động cảm ứng
  motional electromotive force
  sức điện động do chuyển động
  noise electromotive force
  sức điện động tạp nhiễu
  noise electromotive force
  sức điện động tiếng ồn
  pulsating electromotive force
  sức điện động mạch động
  self-inductance electromotive force
  suất điện động tự cảm
  simple harmonic electromotive force
  sức điện động điều hòa đơn
  thermal electromotive force
  sức nhiệt điện động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X