• /¸eli´mentəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cơ bản, sơ đẳng
  elementary knowledge
  kiến thức cơ bản, kiến thức sơ đẳng
  theory on elementary particles
  lý thuyết về hạt cơ bản

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cơ bản, chủ yếu, sơ bộ, sơ cấp, không phân tích được

  Cơ - Điện tử

  (adj) cơ bản, chủ yếu, sơ cấp

  Điện lạnh

  sơ đẳng

  Kỹ thuật chung

  cơ bản
  cơ sở
  nguyên tố
  elementary area
  diện tích nguyên tố
  elementary charge
  điện tích nguyên tố
  elementary dipole
  ngẫu cực nguyên tố
  elementary wave
  sóng nguyên tố
  elementary work
  công nguyên tố
  elementary-analysis
  phân tích nguyên tố
  bản
  sở
  sơ cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X