• /i'mɒliənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (dược học) làm mềm
  Làm dịu ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Danh từ

  (dược học) thuốc làm mềm

  Chuyên ngành

  Y học

  sự làm

  Kỹ thuật chung

  được làm mềm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X