• /ʃraud/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều shrouds

  Vải liệm (để gói người chết đem đi chôn) (như) winding-sheet
  Vật bao phủ, màn che dấu
  the whole affair was wrapped in a shroud of mystery
  tất cả vấn đề còn ở trong màn bí mật
  ( số nhiều) các dây thừng chằng giữ cột buồm

  Ngoại động từ

  Liệm, khâm liệm
  Dấu, bao phủ, che khuất

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cốt (bánh răng, băng da)
  vành che đỡ

  Giao thông & vận tải

  dây buộc (cột buồm)

  Điện tử & viễn thông

  màn bảo vệ
  màn che dấu

  Kỹ thuật chung

  hộp đai
  khung
  nắp bảo vệ
  nắp bảo vệ quạt
  fan shroud
  nắp bảo vệ (quạt)
  nắp che
  nắp quạt
  dây chằng
  lớp bọc/ hộc bọc

  Giải thích EN: A housing or jacket, especially housing around gear wheels.

  Giải thích VN: Hộc hay lớp bọc, đặc biệt là hộc bọc xung quanh hộp số.

  tấm chắn
  vách
  vành đai
  vỏ bảo vệ
  vỏ che

  Kinh tế

  bao gói thịt
  hot shroud
  bao gói thịt nóng
  hot shroud
  bao gói thịt ướp muối
  gói thịt trong bao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X