• /trə´diʃənəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác traditionary

  Tính từ

  (thuộc) truyền thống, theo truyền thống, là truyền thống
  country people in their traditional costumes
  người dân nông thôn trong y phục truyền thống
  Theo lối cổ, theo lệ cổ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cổ truyền
  traditional architecture
  kiến trúc cổ truyền
  traditional logic
  lôgic cổ truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X