• /ˈpeɪgən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ ngoại giáo; người không theo bất cứ tôn giáo nào
  Người không tin vào đạo Cơ đốc
  Người tối dạ

  Tính từ

  (thuộc) ngoại giáo

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  believing , religious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X