• (đổi hướng từ Examiners)
  /ig´zæminə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) examinant
  Người chấm thi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người xem xét

  Kinh tế

  người kiểm tra
  người thẩm tra
  thẩm tra viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X