• /¸eksten´sɔmitə/

  Thông dụng

  Cách viết khác strainometer

  Danh từ

  (vật lý) dụng cụđo độ giãn

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  giãn kế

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ đo độ giãn

  Giải thích EN: An instrument that measures the degree to which an object has been elongated or deformed due to stress or other disturbance. Giải thích VN: Thiết bị đo mức độ kéo giãn hay biến dạng do sức căng hay các tác động khác.

  lateral extensometer
  dụng cụ đo độ giãn ngang

  Kinh tế

  thiết bị đo độ giãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X