• Kỹ thuật chung

  bọc đúc ép

  Giải thích EN: A process in which a thin film of semisoft resin that has been extruded is pressed onto or into a substrate. Giải thích VN: Công đoạn ép một bản mỏng nhựa thông bán dẻo đã được đúc ép lên một vật liệu nền.

  Kinh tế

  sự phủ lớp ngoài bằng phương pháp phun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X