• /´fæn¸teil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chim bồ câu đuôi quạt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đuôi quạt

  Giải thích EN: A structure or structural member that has a number of radiating parts, such as an arch centering. Giải thích VN: Một cấu trúc hoặc thành phần cấu trúc có các bộ phận xòe ra giống như tâm của một mái vòm.

  Kinh tế

  đuôi quạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X