• (đổi hướng từ Festered)
  /´festə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhọt mưng mủ

  Ngoại động từ

  Làm mưng mủ
  Làm thối

  Nội động từ

  Mưng mủ (vết thương)
  Rữa ra, thối rữa (xác chết)
  Day dứt (sự phiền muộn); trở nên cay độc

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X