• /´tʃeif/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chà xát
  Chỗ trầy da, chỗ phồng giộp lên (ở da)
  Chỗ xơ ra (sợi dây)
  Sự chọc tức, sự trêu tức; sự nổi cáu, sự nổi giận
  to be in a chafe
  nổi cáu, nổi giận

  Ngoại động từ

  Chà xát, xoa (tay cho nóng)
  Làm trầy, làm phồng (da)
  Cọ cho xơ ra (sợi dây)
  Làm tức mình, làm bực dọc; chọc tức, trêu tức

  Nội động từ

  Chà xát cọ
  Trầy, phồng lên (da)
  Xơ ra (dây)
  Bực mình, cáu tiết, phát cáu, nổi giận

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  làm mỏng

  Y học

  sự kích thích da

  Kỹ thuật chung

  cọ xát
  làm hỏng
  làm mòn
  mài mòn
  sự mài mòn

  Kinh tế

  chà
  sự chà xát
  xát
  xước (gây thiệt hại cho hàng chở)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  make happy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X