• /ˈfaɪnaɪt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có hạn; có chừng; hạn chế
  (ngôn ngữ học) có ngôi ( động từ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hữu hạn

  Xây dựng

  có giới hạn, hữu hạn

  Cơ - Điện tử

  (adj) có giới hạn, hữu hạn

  Kỹ thuật chung

  hữu hạn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X