• /´meʒərəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đo được, lường được
  Vừa phải, phải chăng
  to come within measurable distance of success
  sắp thành công

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) đo được

  Cơ khí & công trình

  có khắc độ

  Kỹ thuật chung

  kích thước
  để đo
  đo được
  lebesgue's measurable set
  tập đo được Lơbegơ
  measurable function
  hàm đo được
  measurable quantity
  đại lượng đo được
  measurable set
  tập hợp đo được
  measurable set
  tập (hợp) đo được
  measurable set
  tập đo được
  measurable space
  không gian đo được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X