• /´baundid/

  Toán & tin

  bị chặn
  almost bounded
  hầu bị chặn
  essentially bounded
  (giải tích ) bị chặn thực sự, bị chặn cốt yếu, bị chặn hầu khắp nơi
  totally bounded
  hoàn toàn bị chặn
  uniformyli bounded
  bị chặn đều

  Điện lạnh

  bị liên kết

  Kỹ thuật chung

  bị chặn
  almost bounded
  hầu bị chặn
  bounded above
  bị chặn trên
  bounded aggregate
  tập hợp bị chặn
  bounded below
  bị chặn dưới
  bounded convergent series
  chuỗi hội tụ bị chặn
  bounded degree
  bậc bị chặn
  bounded function
  hàm bị chặn
  bounded group
  nhóm bị chặn
  bounded index
  chỉ số bị chặn
  bounded operator
  toán tử bị chặn
  bounded quantifier
  lượng hóa bị chặn
  bounded sequence
  dãy số bị chặn
  bounded set
  tập hợp bị chặn
  bounded set
  tập (hợp) bị chặn
  bounded set
  tập bị chặn
  bounded set function
  hàm tập bị chặn
  bounded set function
  hàm tập hợp bị chặn
  bounded subset
  tập hợp con bị chặn
  bounded subset
  tập (hợp) con bị chặn
  bounded variation
  biến phân bị chặn
  essential bounded
  bị chặn cốt yếu
  essentially bounded
  bị chặn cốt yếu
  function of bounded variation
  hàm có biến phân bị chặn
  low bounded sequence
  dãy số bị chặn dưới
  totally bounded
  hoàn toàn bị chặn
  uniformly bounded
  bị chặn đều
  up bounded sequence
  dãy số bị chặn trên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X