• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Pháo (để đốt)
  this year, it is forbidden to set off firecrackers
  năm nay cấm đốt pháo

  Kỹ thuật chung

  pháo nổ

  Giải thích EN: A cylindrical object that holds explosive material and produces noise and sparks when its fuse is lit. Giải thích VN: Một vật hình trụ có chứa chất nổ, tạo ra tiếng ồn và tia lửa khi ngòi nổ phát sáng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X