• /fə'bidn/

  Thông dụng

  Bị cấm đoán, bị ngăn cấm, không nói ra được
  forbidden fruit
  trái cấm
  forbidden ground
  khu vực cấm

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  khoảng cấm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bị cấm
  cấm
  không giải được

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X