• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  đồ gá lắp
  trang bị phụ

  Kỹ thuật chung

  cốt
  đồ phụ tùng
  ống nối
  phụ tùng
  boiler fittings
  phụ tùng nồi hơi
  drain fittings
  phụ tùng thoát nước
  duct fittings
  phụ tùng ống nối
  fixtures and fittings
  đồ gá và phụ tùng
  flanged fittings
  phụ tùng bắt bích
  flanged fittings
  phụ tùng ghép bích
  lapping of pipe fittings
  sự nối chồng phụ tùng dường ống
  pipe fittings
  phụ tùng đường ống
  pipe fittings
  phụ tùng lắp ống
  pipe fittings
  phụ tùng ống
  pipes and fittings
  ống và phụ tùng
  plumbing fittings
  phụ tùng đường ống nước
  sewer fittings
  phụ tùng thoát nước
  suspending wire fittings
  phụ tùng treo dây
  suspension wire fittings
  phụ tùng treo dây
  tube fittings
  phụ tùng lắp ống
  water pipe fittings
  phụ tùng lắp ống nước
  sườn
  thiết bị điện
  electric installation fittings
  linh kiện thiết bị điện
  electric installation fittings
  vật liệu thiết bị điện

  Cơ - Điện tử

  Phụ tùng, trang thiết bị phụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X