• /´plʌmiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghề hàn chì; thuật hàn chì
  Đồ hàn chì (ống nước, bể chứa nước)
  Sự đo độ sâu (của biển...)
  Hệ thống ống nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  công việc về lợp
  đồ hàn chì
  hệ ống nước
  hệ thống đường ống nước

  Giải thích EN: The system of pipes and other apparatus for conveying water and liquid waste from a building. Giải thích VN: Hệ thống ống và các thiết bị truyền dẫn nước và chất thải lỏng từ công trình ra ngoài.

  thuật hàn chì
  thước dọi

  Giải thích EN: A method used to find a vertical line or to ensure that an object is set straight.. Giải thích VN: Một phương pháp dùng để tạo ra vạch đường thẳng để đảm bảo vật được đặt đúng đường.

  việc lắp, kinh doanh nước

  Giải thích EN: The work or business of installing and servicing such a system. Giải thích VN: Việc làm hoặc việc kinh doanh lắp đặt và cung cấp dịch vụ về hệ thống nước.

  Điện

  ống dẫn sóng

  Giải thích VN: Các kỹ thuật gia dùng từ này để chỉ sự liên quan tới các ống dẫn sóng và các khâu nối dùng trong các thiết bị viba.

  Điện lạnh

  phần tử mạch ống dẫn sóng (tiếng lóng)

  Kỹ thuật chung

  nghề hàn chì
  đặt đường ống
  plumbing fitting
  lắp đặt đường ống
  hệ thống ống nước
  ống nước
  plumbing fittings
  phụ tùng đường ống nước
  sự đo độ sâu
  sự lắp ráp
  sửa chữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X