• (đổi hướng từ Pipes)
  /paip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ống dẫn (khí, nước, dầu...)
  a water pipe
  ống dẫn nước
  a gas pipe
  ống dẫn hơi đốt
  the windpipe
  khí quản (đường dẫn khí vào cơ thể)
  Tẩu thuốc, ống điếu (như) tobacco pipe; cối, điếu (như) pipeful
  smoke a pipe
  hút thuốc bằng tẩu
  pipe tobacco
  (thuộc ngữ) thuốc lá sợi dùng cho ống tẩu
  (âm nhạc) ống sáo, ống tiêu, ống nhạc hơi
  pipe of Pan
  kèn ống
  ( số nhiều) kèn túi (của người chăn cừu Ê-cốt) (như) bagpipes
  (ngành mỏ) mạch ống (quặng)
  Còi của thuyền trưởng; tiếng còi của thuyền trưởng
  Tiếng hát; tiếng chim hót
  Đường bẫy chim rừng
  Thùng (đơn vị (đo lường) rượu bằng 105 galông)

  Ngoại động từ

  Đặt ống dẫn (ở nơi nào); dẫn (nước, dầu...) bằng ống
  Thổi sáo, thổi tiêu (một bản nhạc)
  Thổi còi ra lệnh; thổi còi tập hợp (thuỷ thủ...)
  to pipe all hands on deck
  thổi còi tập hợp tất cả các thuỷ thủ lên boong
  to pipe the crew up to meal
  thổi còi tập hợp tất cả các thuỷ thủ đi ăn cơm
  Hát lanh lảnh; hót lanh lảnh
  Viền nối (áo); trang trí đường cột thừng (trên mặt bánh)
  Trồng (cây...) bằng cành giâm
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhìn, trông

  Nội động từ

  Thổi còi
  Thổi sáo, thổi tiêu
  Hát lanh lảnh; hót lanh lảnh
  Rít, thổi vi vu (gió)

  Cấu trúc từ

  to bit the pipe
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hút thuốc phiện
  King's (Queen) pipe
  Lò đốt thuốc lá buôn lậu (ở cảng Luân-đôn)
  put that in your pipe and smoke it
  (thuộc ngữ) anh phải chấp nhận những gì mà tôi đã nói ra, dù thích nó hay không
  to put someone's pipe out
  trội hơn ai, vượt ai
  to smoke the pipe of peace
  sống hoà bình với nhau, thân thiện giao hảo với nhau
  to pipe away
  (hàng hải) thổi còi ra hiệu cho (tàu...) rời bến
  to pipe down
  (hàng hải) thổi còi ra lệnh cho (thuỷ thủ...) nghỉ
  (từ lóng) bớt làm om sòm, hạ giọng; bớt kiêu căng, bớt lên mặt ta đây
  to pipe up
  bắt đầu diễn, bắt đầu hát
  Nói to lên (làm cho người ta để ý đến mình)
  to pipe one eye(s)
  khóc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ống, ống dẫn và ống tạo lỗ

  Cơ - Điện tử

  ==

  Toán & tin

  ký hiệu ống dẫn

  Giải thích VN: Trong DOS và UNIX, đây là một ký hiệu báo cho hệ điều hành biết để gửi kết quả lối ra của một lệnh cho một lệnh khác, chứ không hiển thị lên màn hình.

  ống dẫn (truyền dữ liệu)

  Kỹ thuật chung

  bọt khí
  dẫn bằng ống
  đặt đường ống
  pipe arrangement
  sự sắp đặt đường ống
  pipe bed
  nền đặt đường ống
  pipe duct
  kênh lắp đặt đường ống
  pipe fitter
  thợ nguội (đặt) đường ống
  pipe gallery
  hành lang đặt đường ống
  pipe jacking
  sự đặt đường ống
  pipe lathe
  sự đặt (đường) ống
  pipe laying
  sự đặt đường ống
  pipe laying by pressing into soil
  sự đặt đường ống bằng ép vào đất
  pipe laying gang
  đội đặt đường ống
  pipe laying in earth fill
  sự đặt đường ống dưới lớp đất đắp
  pipe line machine
  máy nối ống (đặt đường ống)
  pipe man
  thợ (đặt) đường ống
  pipe-layer
  thợ đặt đường ống
  service pipe laying
  sự đặt đường ống xuyên
  đặt ống
  đường ống
  aerial pipe
  đường ống trên không
  agricultural (pipe) drain
  đường ống thoát nước nông nghiệp
  air pipe circuit
  sơ đồ đường ống gió
  air pipe circuit
  sơ đồ đường ống không khí
  air pipe line
  đường ống dẫn không khí
  air pipe line
  đường ống dẫn không khí nén
  ammonia pipe
  đường ống amoniac
  ammonia pipe circuit
  sơ đồ đường ống amoniac
  blast pipe
  đường ống dẫn gió
  bottom outlet pipe
  đường ống xả đáy
  bottom outlet pipe
  đường ống xả sâu
  bottom-pipe branching
  đường ống tháo nước dưới
  brake cylinder pipe
  đường ống tới nồi hãm
  brake-pipe connection
  mạch nối đường ống phanh
  branch brake pipe
  đường ống thứ quản
  branch pipe
  đường ống nhánh
  branch pipe
  đường ống phân nhánh
  branch pipe
  đường ống thứ quản
  brine pipe
  đường ống dẫn nước muối
  brine pipe grid
  đường ống dẫn nước muối
  bypass pipe
  đường ống chuyển hướng
  bypass pipe
  đường ống đi vòng
  chilled-water pipe
  đường ống dẫn nước lạnh
  chilled-water pipe [piping]
  đường ống dẫn nước lạnh
  circulation pipe
  đường ống tuần hoàn
  cold pipe insulation
  cách nhiệt đường ống lạnh
  collar (pipecollar)
  đai (đường ống)
  conduit pipe
  đường ống dẫn
  dead-end pipe line
  đường ống cuối
  dead-end pipe line
  đường ống cụt
  delivery pipe
  đường ống áp lực
  delivery pipe
  đường ống cung cấp
  delivery pipe
  đường ống phân phối
  discharge pipe
  đường ống ra
  distributing pipe
  đường ống phân phối
  distributing pipe line
  đường ống phân phối nước
  distribution pipe line
  đường ống phân phối nước
  feed line or pipe
  đường ống cung cấp
  field welding of pipe-lines
  sự hàn đường ống trên công trường
  flexible-joint pipe
  đường ống có khớp nối linh động
  flow pipe
  đường ống có áp
  frosted pipe
  đường ống bị đông lạnh
  frosted pipe
  đường ống bị phủ tuyết
  fuel pipe
  đường ống nhiên liệu
  full pipe
  đường ống đầy
  gas pipe
  đường ống dẫn khí
  gas-pipe line
  đường ống dẫn khí (đốt)
  gas-pipe line
  đường ống ga
  ground pipe
  đường ống dưới đất
  ground pipe
  đường ống ngầm
  head pipe
  đường ống có áp
  head pipe
  đường ống đầu nguồn
  heat feed pipe
  đường ống cấp nhiệt
  induction pipe
  đường ống hút vào
  injection pipe
  đường ống bơm
  inlet pipe
  đường ống lấy nước
  intake pipe
  đường ống lấy nước
  internal pipe work
  các đường ống trong nhà
  laminar pipe flow
  dòng chảy tầng trong đường ống
  line pipe
  đường ống dẫn
  live pipe
  đường ống vận hành
  main reservoir pipe
  đường ống dẫn thùng gió chính
  mian-air pipe
  đường ống gió chính
  oil pipe
  đường ống dẫn dầu
  overhead pipe
  đường ống treo
  penstocks pipe
  ống (của đường ống) áp lực
  period of pipe
  pha nước va (trong đường ống áp lực)
  petrol feed pipe
  đường ống cấp dầu
  petrol feed pipe
  đường ống cấp xăng
  pipe alley
  rãnh đường ống
  pipe aqueduct
  cầu đỡ đường ống
  pipe arrangement
  sự sắp đặt đường ống
  pipe bed
  nền đặt đường ống
  pipe bond
  đoạn vượt vồng (cong) trên đường ống
  pipe bridge
  cầu cho đường ống
  pipe clamp fittings
  đai lắp ráp đường ống
  pipe clean up
  sự làm sạch đường ống
  pipe conduit
  đường ống dẫn
  pipe conduit
  hệ thống đường ống dẫn
  pipe duct
  kênh dẫn đường ống
  pipe duct
  kênh lắp đặt đường ống
  pipe duct
  đường ống dẫn nước
  pipe fitter
  thợ nguội (đặt) đường ống
  pipe fitting
  lắp đặt/ sửa chữa đường ống
  pipe fittings
  phụ tùng đường ống
  pipe flow
  dòng chảy theo đường ống
  pipe flowmeter
  lưu lượng kế kiểu ống (cho đường ống)
  pipe fracture
  sự đứt gãy đường ống
  pipe gallery
  hành lang đặt đường ống
  pipe gang
  kíp đường ống
  pipe gang
  tổ đường ống
  pipe hydraulics
  thủy lực học đường ống
  pipe insulation
  cách ly đường ống (cách nhiệt, cách nước)
  pipe jacking
  sự đặt đường ống
  pipe lathe
  sự đặt (đường) ống
  pipe laying
  sắp xếp đường ống
  pipe laying
  sự đặt đường ống
  pipe laying by pressing into soil
  sự đặt đường ống bằng ép vào đất
  pipe laying gang
  đội đặt đường ống
  pipe laying in earth fill
  sự đặt đường ống dưới lớp đất đắp
  pipe line flow efficiency
  công suất đường ống dẫn
  pipe line flow efficiency
  lưu lượng đường ống dẫn
  pipe line machine
  máy nối ống (đặt đường ống)
  pipe line pumping station
  trạm bơm trên đường ống
  pipe locator
  máy dò đường ống
  pipe man
  thợ (đặt) đường ống
  pipe man
  thợ (nguội) đường ống
  pipe manifold
  đường ống phân phối (xây dựng đường ống)
  pipe network
  mạng lưới đường ống
  pipe overlay
  vật liệu phủ đường ống
  pipe penstock
  đường ống áp lực
  pipe plug
  nút đường ống
  pipe run
  đường ống dẫn
  pipe sizing
  sự tính toán đường ống
  pipe storm dragline
  đường ống tiêu nước mưa
  pipe string
  nhánh đường ống
  pipe surfacing
  sự (đặt) nổi đường ống (ở đoạn vượt)
  pipe system
  hệ thống đường ống
  pipe tap
  lỗ ren trên thành đường ống
  pipe velocity
  vận tốc trong đường ống
  pipe work
  hệ thống đường ống
  pipe-layer
  thợ đặt đường ống
  primary pipe
  đường ống chính
  reinforcing stapping of pipe line
  vỏ bọc có cốt (lưới thép) của đường ống
  service pipe laying
  sự đặt đường ống xuyên
  sewer pipe
  đường ống dẫn nước cống
  single-pipe hot-water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng một đường ống
  span pipe line
  đường ống trên không
  suction pipe
  đường ống hút
  suction refrigerant line (pipe)
  đường ống hút môi chất lạnh
  suction refrigerant pipe
  đường ống hút môi chất lạnh
  supply pipe
  đường ống cấp khí
  supply pipe
  đường ống cấp liệu
  supply pipe
  đường ống cung cấp
  underground pipe
  đường ống ngầm
  waste pipe
  đường ống nước thải
  waste pipe
  đường ống thoát nước
  water pipe
  đường ống nước
  water supply pipe
  đường ống cung cấp nước
  water temperature in feed pipe
  nhiệt độ nước cấp trong đường ống
  mạch
  brake-pipe connection
  mạch nối đường ống phanh
  geyser pipe
  ống dẫn mạch nước phun
  pipe vein
  mạch hình ống
  sand pipe
  mạch cát (thiên nhiên)
  seamless pipe
  ống không có mạch nối
  soil pipe
  mạch lùng trong đất
  vertical pipe
  mạch lùng đứng
  ống
  ống dẫn
  ống nhỏ
  ống quặng
  rỗ co
  rỗ khí

  Kinh tế

  ống dẫn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X