• /fik´seiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng chặt vào, sự làm cho dính lại
  Sự ngưng kết, sự đông lại
  Sự hãm (màu...); sự cố định lại
  Sự ấn định, sự quy định
  Sự ngừng phát triển trí óc
  Mê muội

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (tôpô học ) sự cố định

  Xây dựng

  Giữ cho cố định

  Cơ - Điện tử

  Sự định vị, sự cố định, sự kẹp chặt, sự cô đặc

  Y học

  cố định
  complement fixation
  cố định bổ thể

  Điện lạnh

  sự hãm (ảnh)

  Kỹ thuật chung

  định vị
  fixation reflex
  phản xạ định vị
  point of fixation
  điểm định vị
  spatial self-fixation erection
  phương pháp định vị không gian
  sự bố trí
  sự cố định
  texture fixation
  sự cố định kết cấu
  sự định vị
  sự hãm
  sự lắp đặt

  Kinh tế

  cố định giá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X