• Kỹ thuật chung

    đĩa lửa

    Giải thích EN: Any of the plates on a boiler firebox that must withstand maximum furnace temperature. Giải thích VN: Các đĩa trên lò hơi phải chịu nhiệt độ lớn nhất của lò.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X