• Kỹ thuật chung

    đường ống có khớp nối linh động

    Giải thích EN: A cast-iron pipe designed to lie under water and withstand movement through several degrees without leakage. Giải thích VN: Đường ống gang được đặt nằm dưới nước và chịu tác động ở các mức chuyển động khác nhau mà không gây ra rò rỉ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X