• Kỹ thuật chung

    khuôn đàn hồi

    Giải thích EN: A coating composed of flexible rubber or other elastomeric materials; usually used for casting plastics. Giải thích VN: Lớp phủ ngoài gồm cao su đàn hồi hoặc các vật liệu nhựa đàn hồi khác, thường được dùng làm nhựa đúc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X