• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  dấu phẩy động
  floating point algebra
  đại số dấu phẩy động
  floating point data
  dữ liệu dấu phẩy động
  floating point number
  số dấu phẩy động
  floating point numbers
  các số có dấu phẩy động
  floating point precision
  độ chính xác dấu phẩy động
  floating point queue
  hàng dấu phẩy động
  floating-point (representation) system
  hệ thống dấu phẩy động
  floating-point arithmetic
  số học dấu phẩy động
  floating-point arithmetic
  tính toán dấu phẩy động
  floating-point arithmetic unit
  khối số học dấu phẩy động
  floating-point base
  cơ số dấu phẩy động
  floating-point calculation
  phép tính dấu phẩy động
  floating-point radix
  cơ số dấu phẩy động
  floating-point register
  thanh ghi dấu phẩy động
  floating-point unit (FPU)
  khối dấu phẩy động
  FPP (floatingpoint processor)
  bộ xử lý dấu phẩy động
  MFLOPS (millionfloating-point operations per second)
  triệu phép tính dấu phẩy động mỗi giây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X