• /ə´dendəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .addenda

  Phụ lục (của một cuốn sách); vật thêm vào, phần thêm vào

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Chiều cao đầu răng

  Cơ khí & công trình

  chiều cao đầu răng

  Toán & tin

  phụ trương

  Kỹ thuật chung

  phụ lục

  Kinh tế

  điều khoản phụ
  hợp đồng phụ
  phụ lục
  phần bổ sung

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X