• Đo lường & điều khiển

    định lý điện kháng của Foster

    Giải thích EN: A function of complex variables that is analytic within its domain of definition except at a finite number of points that are poles (i.e., approach infinity). Giải thích VN: Một chức năng của các biến số phức có thể phân tích được trong phạm vi của khái niệm ngoại trừ ở các điểm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X