• Thông dụng

  Danh từ

  Hệ quy chiếu

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hệ qui chiếu
  hệ quy chiếu
  astronomical frame of reference
  hệ quy chiếu thiên văn
  inertial frame of reference
  hệ quy chiếu quán tính
  laboratory frame of reference
  hệ quy chiếu phòng thí nghiệm
  hệ tọa độ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phạm vi thị trường định vị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  angle , aspect , facet , hand , light , regard , respect , side

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X