• /ɪˈnɜːrʃl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) ì, (thuộc) quán tính

  Kỹ thuật chung

  quán tính
  apparent inertial
  quán tính biểu kiến
  Earth Centred Inertial (ECI)
  quán tính định tâm trái đất
  Embedded GPS/Inertial Receiver (EGIR)
  GPS gắn kèm/Máy thu quán tính
  force of inertial
  lực quán tính
  GPS Inertial System (GPSI)
  Hệ quán tính của GPS
  inertial accelerometer
  gia tốc kế quán tính
  Inertial Attitude Control System (IACS)
  hệ thống điều khiển phương vị theo quán tính
  inertial confinement
  sự giam bằng quán tính
  inertial confinement
  sự giữ bằng quán tính
  inertial coordinate
  tọa độ quán tính
  inertial coordinates
  tọa độ quán tính
  inertial dust separator
  bộ tách bụi (kiểu) quán tính
  inertial force
  lực quán tính
  inertial frame
  hệ (quy chiếu) quán tính
  inertial frame
  hệ quán tính
  inertial frame
  hệ quy chiếu quán tính
  inertial frame of reference
  hệ quy chiếu quán tính
  inertial guidance
  sự hướng dẫn quán tính
  inertial mass
  khối lượng quán tính
  inertial motion
  chuyển động quán tính
  inertial navigation
  đạo hàng quán tính
  inertial navigation system (INS)
  hệ đạo hàng quán tính
  inertial platform
  bàn máy quán tính
  inertial reference frame
  hệ quy chiếu quán tính
  inertial reference system
  bộ phát hiện quán tính
  inertial reference system
  bộ tách sóng quán tính
  inertial resistance
  sức cản quán tính
  inertial sensor
  bộ cảm biến quán tính
  inertial separator
  máy chiết ly quán tính
  inertial separator
  máy tách bằng quán tính
  inertial separator
  máy tách quán tính
  inertial starter
  bộ khởi động quán tính
  inertial system
  hệ quán tính
  inertial torque
  mômen quay quán tính
  inertial unit
  trung tâm quán tính
  Inertial Upper Stage (IUS)
  tầng quán tính phía trên
  principal inertial axis
  trục quán tính chính
  quasi-inertial pitch axis
  trục chuẩn quán tính
  radio inertial guidance system
  hệ dẫn hướng quán tính sóng vô tuyến
  Ship's inertial navigation system (SINS)
  hệ thống dẫn đường tầu biển theo quán tính
  strapdown inertial platform
  dàn neo bằng quán tính (tàu vũ trụ)

  Cơ - Điện tử

  (adj) (thuộc) quán tính

  Xây dựng

  quán tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X