• / 'fæsit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt (kim cương...)
  Khía cạnh (vấn đề...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mặt, diện

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cạnh vát, mặt (nhỏ), mài mặt

  Xây dựng

  mép vát cạnh

  Y học

  mặt (khớp)

  Điện lạnh

  mặt (nhỏ)

  Kỹ thuật chung

  diện
  articular facet
  diện khớp
  mặt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X