• /li:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhảy
  Quãng cách nhảy qua
  (nghĩa bóng) sự biến đổi thình lình

  Ngoại động từ leaped, .leapt

  Nhảy qua, vượt qua; bắt nhảy qua
  to leap a wall
  nhảy qua một bức tường
  to leap a horse over a hedge
  bắt ngựa nhảy qua hàng rào

  Nội động từ

  Nhảy lên; lao vào
  to leap for joy
  nhảy lên vì vui sướng
  to leap on the enemy
  lao vào kẻ thù
  (nghĩa bóng) nắm ngay lấy
  to leap at an opportunity
  nắm ngay lấy cơ hội

  Cấu trúc từ

  leap in the dark
  một hành động liều lĩnh mạo hiểm
  By leaps and bounds
  Tiến bộ nhanh, nhảy vọt
  look before you leap
  phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động; ăn có nhai, nói có nghĩ; cẩn tắc vô ưu
  One's heart leaps into one's mouth
  Sợ hết hồn, sợ chết khiếp
  to leap in the dark
  nhắm mắt đưa chân, nhắm mắt nhảy

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhảy qua
  sự biến vị

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X