• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tạo bọt

  Ngoại động từ

  Tạo bọt

  Nội động từ

  Sủi bọt

  Hóa học & vật liệu

  tạo bọt

  Kỹ thuật chung

  sự sủi lại
  sự tạo bọt

  Địa chất

  sự tuyển nổi bọt

  Giải thích EN: A method of producing bubbles on the surface of material through chemical reaction, aeration, or other agitation. Giải thích VN: Phương pháp tạo bọt trên bề mặt vật liệu bằng các phản ứng hóa học, cho khí cácboníc vào, hay các phương pháp khuấy trộn khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X