• /ɛə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm thông, sự quạt gió
  Cho hơi vào, cho khí cacbonic vào
  (y học) sự làm cho (máu) lấy oxy
  Làm cho hả mùi (sữa)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự nạp hơi
  sự nạp khí

  Y học

  sự làm thoáng khí, sự sạc khí
  sự trao đồi không khí phổi

  Điện lạnh

  sự thoáng gió

  Kỹ thuật chung

  quạt gió
  aeration tank
  bình quạt gió
  forced aeration
  quạt gió cưỡng bức
  forced aeration
  sự quạt gió cưỡng bức
  sự ngậm khí
  sự quạt (gió)
  forced aeration
  sự quạt gió cưỡng bức
  sự sục khí
  sự thổi khí
  sewage aeration
  sự thổi khí nước thải
  sự thông gió

  Giải thích EN: The process of exposing something to air or another gas; specific uses include:in air conditioning, the process of cooling or mixing by circulating air or through ventilation.. Giải thích VN: Quá trình làm cho không khí hoặc một chất khí nào đó tiếp xúc với một vật; nghĩa thông dụng: trong điều hòa nhiệt độ, quá trình làm mát hoặc hòa trộn không khí nhờ điều hòa không khí hoặc thông gió.

  contact aeration
  sự thông gió tiếp xúc
  corner-to-corner aeration
  sự thông gió chéo góc
  sự thông khí
  aeration of soil
  sự thông khí của đất
  compost aeration
  sự thông khí phân ủ
  oxygen aeration
  sự thông khí ôxi
  sewage aeration
  sự thông khí nước thải
  sự xả khí

  Kinh tế

  sự làm thông ký

  Địa chất

  sự thông gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X