• /,gæliəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Gali

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gali
  gallium arsenic semiconductor
  chất bán dẫn asen gali
  gallium arsenide (GaAs)
  gali asenua
  gallium arsenide chip
  chíp gali asenua
  gallium arsenide diode
  đi-ốt gali asenua
  gallium arsenide diode-mixer converter
  bộ đổi đèn hai cực acxenit gali
  gallium arsenide field-effect transistor (GaAsFET)
  tranzito trường asenua gali
  gallium arsenide laser
  laze gali asenua
  gallium arsenide logic
  mạch logic gali asenua
  gallium arsenide parametric amplifier diode
  đi-ốt bộ khuếch đại tham số gali asenua
  Gallium Arsenide Phosphide
  phốt pho asen gali
  gallium arsenide solar cell
  pin mặt trời gali asenua
  gallium arsenide substrate
  đế gali asenua
  Ga

  Kỹ thuật chung

  Địa chất

  gali

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X