• /¸pærə´metrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) (thuộc) thông số, (thuộc) tham số, (thuộc) giới hạn
  parametric equation
  phương trình tham số
  parametric problem
  bài toán tham số

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) thuộc tham số, thuộc thông số

  Toán & tin

  thuộc tham số
  parametric device
  thiết bị (phụ thuộc) tham số

  Y học

  ở gần tử cung, cận tử cung

  Kỹ thuật chung

  tham số
  gallium arsenide parametric amplifier diode
  đi-ốt bộ khuếch đại tham số gali asenua
  non-parametric hypothesis
  giả thiết phi tham số
  non-parametric test
  kiểm định phi tham số
  optical parametric oscillator
  bộ dao động tham số quang
  parametric acoustic receiver
  máy thu âm tham số
  parametric acoustic source
  nguồn âm tham số
  parametric amplification
  khuếch đại tham số
  parametric amplification
  sự khuếch đại tham số
  parametric amplifier
  bộ khuếch đại tham số
  parametric amplifier
  mạch khuếch đại tham số
  parametric amplifier (paramp)
  bộ khuếch đại tham số
  parametric amplifier diode
  đi-ốt khuếch đại tham số
  parametric analysis
  sự phân tích tham số
  parametric arrays
  dãy tham số
  parametric arrays
  dãy thu phát tham số
  parametric converter
  bộ chuyển đổi tham số
  parametric curves
  đường tham số
  parametric derivative
  đạo hàm tham số
  parametric device
  thiết bị (phụ thuộc) tham số
  parametric diode
  đi-ốt tham số
  parametric equations
  các phuơng trình tham số
  parametric equations
  phương trình tham số
  parametric generation
  phát sinh tham số
  parametric laser
  laze tham số
  parametric oscillation
  dao động tham số
  parametric oscillator
  bộ dao động tham số
  parametric oscillator
  bộ giao động tham số
  parametric problem
  bài toán tham số
  parametric problem
  bài toán tham số
  parametric programming
  lập trình tham số
  parametric programming
  sự lập trình tham số
  parametric representation
  biểu diễn tham số
  parametric resonance
  khuếch đại tham số
  parametric surface
  mặt tham số
  parametric test
  sự thử tham số
  parametric test
  trắc nghiệm tham số
  thông số
  Optical Parametric Oscillator (OPO)
  bộ tạo dao động thông số quang
  parametric (al) series
  dãy thông số
  parametric amplifier
  bộ khuếch đại thông số
  parametric amplifier
  máy khuếch đại thông số
  parametric vibrations
  dao động của thông số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X