• (đổi hướng từ Gleaned)
  /gli:n/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mót
  to glean rice
  mót lúa
  (nghĩa bóng) lượm lặt
  to glean news
  lượm lặt tin tức

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mót

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X