• /kʌl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lựa chọn, chọn lọc
  extracts culled from the best authors
  những đoạn trích được chọn lọc của các tác giả hay nhất
  Hái (hoa...)

  Danh từ

  Súc vật loại ra để thịt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vật liệu thừa

  Giải thích EN: The material remaining in the transfer chamber after a plastics mold has been filled.

  Giải thích VN: Vật liệu còn lại trong buồng vận chuyển sau khi khuôn nhựa được đổ đầy.

  Kỹ thuật chung

  lấy ra
  rút ra
  sự lựa chọn

  Kinh tế

  hái
  ngắt
  sự lựa chọn
  sự phân loại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X