• /´winou/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Rê, sàn, sẩy, quạt, thổi (thóc)
  Sàng lọc, lựa ra (từ những vật bỏ đi); phân biệt
  to winnow truth from falsehood
  phân biệt thật hư
  (thơ ca) đập, vỗ
  to winnow wings
  vỗ cánh

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  quạt
  sàng
  sàng lọc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X