• /¸æsə´tein/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Biết chắc; xác định; tìm hiểu chắc chắn
  to ascertain a situation
  tìm hiểu rõ ràng tình hình
  we must ascertain that it is so
  chúng ta phải xác định sự thể là đúng như vậy

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thiết lập; làm sáng tỏ

  Kỹ thuật chung

  làm sáng tỏ
  thiết lập

  Kinh tế

  định mức
  xác định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X